Notice to Annual General Meeting (AGM) in Doohclick AB

Aktieägarna i Doohclick AB, org. nr 556804-3912, (“Bolaget“) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2024 kl. 10.00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Facebook
Twitter
LinkedIn