Notice to Annual General Meeting (AGM) in Doohclick AB

Aktieägarna i Doohclick AB, org. nr 556804-3912, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 14 juni 2023 kl. 09:00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

 

Kallelse AGM 14 juni 2023 – Doohclick AB

Fullmaktsformular AGM 14 juni 202 3 – Doohclick AB

Beslutsbilagor arsstamma 14 juni 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn