Notice to Annual General Meeting in Doohclick AB (Swe)

Aktieägarna i Doohclick AB, org. nr 556804-3912, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 21 juni 2022 kl. 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

 

Kallelse AGM 2022 – Doohclick AB

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner (incitamentsprogram 2022)

Fullmaktsformulär AGM 2022- Doohclick AB

Facebook
Twitter
LinkedIn